OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Matematika

           testy- HotPotatoes       Pracovné listy                             FLIPCHART

      7.ročník                                                                                                                                                                                                              Pomer

       Jednotky obsahu                                PL                               Objem valca        PL                   Pomer v obrázkoch

            Vzorce                                                                                          PL                               Obsah trojuholníka           PL              

               Mierka mapy                    PL

               Aká je to úmernosť? 

 

Priama a nepriama úmernosť           PL                                                          Lineárne rovnice                  PL

         Pomer                                                                    PL                                                  Opakovanie

  Priama a nepriama úmernosť,pomer,mierka

                     Percentá                                                                                     PL                                                 Obsah štvorca, obdĺžnika    PL

     Kombinatorika                                                                        PL

  Stredová a osová súmernosť                PL                                                Premena jednotiek obsahu a objemu     PL

                                      

Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok