© Monika Jakubková2013

ps2.gifj12a.gif91.gifautoo.gif Aká je to úmernosť?

Rozbaľ roletku a vyber správnu odpoveď.

Počet čerpadiel s rovnakým výkonom a časom naplnenia nádrže.Počet kúpených jahôd a cena za ne.
Počet poštárov a čas, za ktorý roznesú listové zásielky.Množstvo múky a počet rožkov, ktoré sa z nej upečú.
Množstvo jedla pre 5 detí a počet dní, za ktoré ho zjedia.Spotreba benzínu so vzdialenosťou,ktorú prejdú.
Počet maliarov a čas za ktorý vymaľujú dom.Počet cukrárov s časom ozdobenia torty.
Počet naliatych šálok s veľkosťou čajníka.Počet obrazov a dĺžka rámu na ich orámovanie.
Množstvo mlieka s množstvom masla, ktoré sa z neho vyrobí.Počet tiav s trvaním vypitia toho istého množstva vody.
Počet otočení kolotoča s časom otočenia.Počet pokladní v obchode a počet zákazníkov vybavených za nimi.
Počet croisantov a cenou zaplatenou za ne.Počet stravníkov a počet dní za ktoré zjedia rovnaké množstvo jedla.
Počet vajec s počtom dní na koľko vystačia. Dĺžka stuhy a počet mašlí z nej uviazaných.