logo_eu.jpglogo_opv.jpg
Základná škola, Školská 389, Sačurov
© Monika Jakubková 2011

ÚLOHY Z KOMBINATORIKY
Úlohu vypočítaj a vyber správnu odpoveď.