logo_eu.jpg logo_opv.jpg
Základná škola, Školská 389, Sačurov
© Monika Jakubková 2011

MIERKA MAPY

Úlohu si pozorne prečítaj a vypočítaj